แนะนำโรงเรียน LSI

   Language Studies International (LSI) เป็นสถาบันภาษาที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1965 ปัจจุบัน LSI เปิดสอนหลักสูตรภาษาให้กับนักเรียนจากทั่วโลกแล้วหลายพันคน LSI มีศูนย์ภาษาตั้งอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน อิตาลี เม็กซิโก ปานามา และคอสตาริกา ศูนย์ภาษาของ LSI จะตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยว หรือใกล้กับสถานที่สำคัญของแต่ละเมือง ซึ่งสถาบันภาษา LSI มีจุดมุ่งหมายที่มอบความรู้และประสบการณ์การเรียนภาษาในต่างประเทศให้กับนักเรียน LSI   

LSI แต่ละสาขาตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกในการเดินทาง และยังอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวในใจกลางเมืองต่าง ๆ มากมาย สถาบัน LSI นั้นเป็นสถาบันที่เปิดสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก จึงทำให้นักเรียนนั้นวางใจในเรื่องของมาตรฐานการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายภายในสถาบัน 

จุดเด่นของ LSI 
   
         • LSI Brisbane เป็นสถาบันสอนภาษาแห่งเดียวที่เป็นศูนย์สอบ TOEFL ในเมืองบริสเบน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของ LSI ที่จะได้เรียนและได้ลองทำข้อสอบเหมือนบรรยากาศการสอบจริง 
            • LSI เน้นหนักในการคัดเลือกคณาจารย์ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพกับนักเรียนมากที่สุด โดยคณาจารย์ที่ LSIจะมากด้วยประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่นักเรียน ซึ่งคุณครูแต่ละคนจะมีการปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
            • LSI มีหลักสูตรหลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี เช่นหลักสูตรภาษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา หรือหลักสูตรภาษาสำหรับการทำงาน 

            • ศูนย์ภาษาของ LSI ทุกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีสื่อการสอนภายในโรงเรียน ที่ทันสมัย 
            • การจัดการที่พักของ LSI ที่มีมาตรฐาน เพราะ LSI เล็งเห็นว่าที่พักเป็นส่วนสิ่งสำคัญหนึ่งในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดย LSI จะจัดหาที่พักละครอบครัวที่มีความเป็นกันเอง และมอบประสบการณ์ต่างๆให้กับนักเรียน LSIนอกจากนี้ LSI ยังมีหอพักให้กับนักเรียนอีกด้วย 
            • นักเรียนของ LSI มีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรมกับนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลก 
            • ที่ตั้งของสถาบันภาษา LSI จะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้นักเรียน LSI เดินทางสะดวก และมีโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่น่าสนใจของเมืองนั้นๆ 
            • LSI มีการติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่การเริ่มเรียนวันแรก และจะมีการให้คำแนะนำกับนักเรียนอยู่ตลอด โดยประเมินจากทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาการทางด้านภาษา เพื่อให้นักเรียน LSI บรรลุตามวัตุประสงค์ของการเรียนภาษาอังกฤษ

University Preparation - the LSI University Pathway Service
 
LSI มีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยต่างๆของแต่ละเมืองและประเทศที่ LSI มีสาขาตั้งอยู่ โดยนักเรียนที่จะได้รับการบริการนี้ต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ และต้องเรียนระดับ Intensive 30 หรือ Academic English 
และนักเรียนจะได้รับการบริการจากทางเจ้าหน้าที่หรือครูที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกเรียนสถาบันที่ตรงใจและเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่ง LSI จะช่วยตั้งแต่ขบวนการการสมัครเรียน ไปจนถึงการได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันนั้นๆ (Conditional letters of Admission หรือ Conditional Offer) และยังให้คำแนะนำในการสอบสัมภาษณ์ และพาเข้าชมสถาบันเหล่านั้นอีกด้วย รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่านักเรียน และทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้าเรียนในสถาบันนั้นได้ เพราะแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป