ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน

สำหรับประเทศออสเตรเลียประกันของนักเรียนจะเรียกว่า OSHC