โปรแกรม Summer

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมสำหรับนักเรียน มัธยมศึกษา และ มหาวิทยาลัย

  

 

 เรียนภาษา + ทำกิจกรรม และ ทัศนศึกษา ที่ Auckland , New Zealand 

 Teenage School English Plus Activities 13-17 ปี

เปิดเรียน: เดือน มกราคม – กุมภาพันธ ์ / 18 มีนาคม - 26 เมษายน 

/  มิถุนายน - สิงหาคม / และ ธันวาคม ของทุกปี

*เดินทางเอง ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

ค่าโปรแกรมปี 2020

2 สัปดาห์ = 65,000 บาท

3 สัปดาห์ = 83,000 บาท

   4 สัปดาห์ = 104,000 บาท 

  5  สัปดาห์ = 124,000 บาท 

 

 


 เรียนภาษาเต็มเวลา + ทำกิจกรรม และ ทัศนศึกษา ที่ Sydney, Australia 

โปรแกรม: High School Preparation Program 

 “เดินทางเอง ไปไดัทุกปิดเทอม ”  

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

ค่าโปรแกรมปี 2020

 

 

 

 

    ดาวน์โหลดรายละเอียดและค่าใช้จ่ายได้จากด้านล่างเลยค่ะ 

 

 

 

 

  เรียนภาษาที่อเมริกา หรือ แคนาดา  + ทำกิจกรรม และ ทัศนศึกษา พักหอพัก 

และรวมอาหารทุกมื้อ มีหลายช่วงเวลาให้เลือก เดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป

ราคาดังกล่าวรวม 

• ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์  (16.67 ชั่วโมง) 

• กิจกรรมท่องเที่ยว และทัศนศึกษา 

• ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย เดินไปเรียนได้ 

• อาหารทุกมื้อตลอดระยะเวลาโปรแกรม 

• ผู้ดูแลประจำโรงเรียน และหอพัก 24 ชั่วโมง 

• ค่าวีซ่าท่องเที่ยว

• ค่าประกันการเดินทาง