นักเรียนของเรา

 

รูปภาพนักเรียนบางส่วนของเรา

ที่เราเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ

ขอขอบคุณนักเรียน และผู้ปกครอง ที่วางใจ เลือก Step Out

 

 

 

 4 สาว จาก ม.รังสิต  ยกทีมกันไปเรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Auckland  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2018  ระยะเวลา 6 เดือน 

น้องพลอยฉายเดี่ยวไป LSI 
น้องเบลเลือกไปเรียนที่ WorldWide English 
น้องออย และ น้องเจน เลือกไปเรียนที่ Edenz College

ขอขอบคุณน้องๆทุกคน และครอบครัวที่วางใจ้ให้เราดูแลนะคะ


 

 • น้องมิ้งค์ จาก ABAC

  ไป Summer ที่ St Louis, MO USA
 • น้องยุ้ย

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน ที่ Languages Systems International, Los Angeles, CA USA
 • น้องอ๊อก จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือน ที่ช่วงปิดเทอมที่ San Diego State University
 • พี่วี จาก พระจอมเกล้าธนบุรี

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน ที่ SOLEX และต่อปริญญาที่ Chicago
 • น้องนีด จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน ที่ ALCC, New York
 • น้องทิชา และ น้องเฟริน จาก มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน ที่ ALCC, New York
 • น้อง การ์ตูน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 8 เดือน ที่ ILSC, Vancouver, CANADA
 • น้องกิ๊ก จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือน ที่ ILSC, San Francisco
 • น้องแคท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน และต่อ Certificate ด้าน Business ที่ ILSC, Melbourne ออสเตรเลีย
 • น้องยุ จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 8 เดือน ที่ ELC, Sydney
 • น้องแอร์ จาก ABAC

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือน ที่ Language Studies International, New York
 • น้องตั้ม จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือน ที่ ELC, Sydney
 • น้อง อิ๋ม จาก มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 10 เดือนที่ SELC, Sydney ออสเตรเลีย
 • น้องลอยด์ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ไปเรียน Certificate ด้าน Leadership ที่ Greenwich, Melbourne ออสเตรเลีย
 • น้องใหม่ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่ Academia Honolulu, Hawaii
 • น้องทราย จาก พระนครเหนือ

  ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ Oakland University, Michigan สหรัฐอเมริกา
 • น้องจูเนียร์ จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือน ที่ Access , Sydney ออสเตรเลีย
 • น้องฝน จาก เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน ที่ LSNZ, Queenstown ประเทศ นิวซีแลนด์
 • น้องเหมี่ยว จาก กำแพงเพชร

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือนที่ Cambridge International, Melbourne ออสเตรเลีย
 • น้องเมล จาก มหาลัยอุบลราชธานี

  ไปเรียนภาษาอังกฤษต่อที่ Access, Sydney ประเทศออสเตรเลีย 4 เดือน
 • น้องเจ จาก มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 6 เดือน
  ที่ Browns English School เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องเหมย จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 6 เดือน
  ที่ Access เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องยีนส์ จากเชียงใหม่

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 8 เดือน
  ที่ ILSC เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • น้อง ฟิว จาก มหาวิทยาลัยชินวัตร

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 3เดือน
  ที่ Solex เมือง Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • น้องจิน

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ SSBTเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องเดชา

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ SSBTเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องเนม จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ UIT, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • พี่ พจน์

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ SSBTเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องต้าร์ และ น้องตูน 2 พี่น้อง จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ไปเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลา 3 เดือนที่ PELA, เมือง Portland ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • น้องปาย

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ SSBTเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • น้อง Apple

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ SSBTเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องกานต์

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ UIT, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องเอ้ จาก ขอนแก่น

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ SSBTเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องอาย จาก ชลบุรี

  ไปท่องเทีย่วระยะสั้นที่ Oxford ประเทศอังกฤษ
 • คุณ น็อต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ ILSC เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องก้อย จาก มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ ILSC เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องโอ จาก พระจอมเกล้าลาดกระบัง

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ + Certificate ที่ UIT, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องบอส จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ไปเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่ Eurocenter, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • น้องหญิง จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ไปเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือนที่ INTRAX, San Francisco ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • น้องเซน จาก ABAC

  ไปเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม 2 เดือนที่ SCE, Sydney ประเทศออสเตรเลีย